Operator i osoba odpowiedzialna w rozumieniu ustawy o telemediach:

Firma: Rolety.com Sp. z o.o.
Barnimstraße 18/19
15345 Eggersdorf b. Berlin
Dyrektor Zarządzający: Bert Schieferdecker
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer rejestru: KRS nr 0000501201

Kontakt

Telefon: +49 (0) 3341 / 44 868 – 320
Telefax: +49 (0) 3341 / 44 868 – 301
E-Mail: info@rolety.com